Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Số âm lớn nhất trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra số âm lớn nhất trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số âm lớn nhất tìm được. Nếu dãy không có số âm, in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
-4 -3 -2
output:
-2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment