WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số âm lớn nhất trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra số âm lớn nhất trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số âm lớn nhất tìm được. Nếu dãy không có số âm, in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
-4 -3 -2
output:
-2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment