Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Số lần xuất hiện nhiều nhất

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm số xuất hiện nhiều nhất trong mảng. Các số trong mảng có độ lớn từ 0 đến 1000. n <= 100.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số cần tìm và số lần xuất hiện của nó. Nếu có nhiều số có cùng lần xuất hiện nhiều nhất thì in ra số có vị trí bé nhất trong mảng.
Ví dụ:

input:
4
4 3 3 2
output:
3 2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment