Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Tách âm dương trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. In ra trên 2 dòng lần lượt là các số âm và số dương của dãy.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Hai dòng, dòng trên là các số dương, dòng dưới là các số âm trong dãy. Các số viết theo thứ tự như mảng ban đầu và cách nhau bởi dấu cách. Nếu không có số âm hoặc số dương thì in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
4 -3 -2
output:
4
-3 -2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

4 Comments

Add a Comment