Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tính tiền điện

Đề bài: TIỀN ĐIỆN
Hằng tháng các hộ dân trong thành phố đều nhận được hoá đơn tiền điện.
Tiền điện tiêu dùng của mỗi hộ gia đình được tính như sau:
 100 số đầu tiên: mỗi số phải trả 550 đồng;
 Từ 101 đến 150 số mỗi số phải trả 1110 đồng;
 Từ 151 số đến 200 số mỗi số phải trả 1470 đồng;
 Từ 201 số trở lên mỗi số phải trả 1600 đồng.
Số tiền phải trả là tổng số tiền tính được cộng thêm 10% thuế VAT.
Biết rằng lượng điện tiêu thụ trong một tháng của nhà bạn Tuấn là a (Kw). Hãy tính số tiền điện phải trả cho tháng đó của gia đình bạn Tuấn.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Số tiền phải trả không lấy phần lẻ

Ví dụ 1:
input:
10
output:
6050
Ví dụ 2:
input:
110
output:
72710

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment