BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Vẽ HCN đặc

Đề bài: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật đặc dấu sao (*) có kích thước đã nhập.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách lần lượt là chiều cao và chiều ngang.
Đầu ra: HCN dấu sao.
Ví dụ:

input:
2 3
output:
***
***

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

7 Comments

Add a Comment