Chúc mừng 2 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, sonkk -> thử đẳng cấp mới
Hiện tại các bạn đã có thể xem lời giải của những bài đã giải đúng ở dưới nút submit. Việc này giúp các bạn học hỏi và cải thiện code của mình tốt hơn.

Vẽ HCN đặc

Đề bài: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật đặc dấu sao (*) có kích thước đã nhập.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách lần lượt là chiều cao và chiều ngang.
Đầu ra: HCN dấu sao.
Ví dụ:

input:
2 3
output:
***
***

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment