WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Vẽ HCN Rỗng

Đề bài: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật rỗng dấu sao (*) có kích thước đã nhập.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương n, m cách nhau bởi dấu cách lần lượt là chiều cao và chiều ngang. (2 < n,m)
Đầu ra: HCN dấu sao.
Ví dụ:

input:
3 3
output:
***
* *
***

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment