Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Vẽ HCN Rỗng

Đề bài: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật rỗng dấu sao (*) có kích thước đã nhập.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương n, m cách nhau bởi dấu cách lần lượt là chiều cao và chiều ngang. (2 < n,m)
Đầu ra: HCN dấu sao.
Ví dụ:

input:
3 3
output:
***
* *
***

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment