WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tác giả: SonTrinh

Vũng nước

Đề bài: Trên một đoạn đường bị hư hỏng, có n điểm, độ cao ở mỗi điểm i của đường là a[i], khi trời mưa xuống thì những chỗ thấp hơn sẽ bị nước mưa lấp vào. Lưu ý là riêng điểm 0 và điểm n-1 là hai lề đường nên không thể bị nước

Cầu vồng

Đề bài: Một cầu vồng được tạo ra khi có đầy đủ 7 màu sau: ‘red’, ‘violet’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘indigo’, ‘blue’ Sơn đang mã hóa các cầu vồng bằng cách đảo vị trí các ký tự trong chuỗi, ví dụ “rgeeernd” là mã hóa của “red-green”. Sơn có một chuỗi str là chuỗi mã

Số ghép lớn nhất

Đề bài: Sơn rất thích chơi trò xếp các con số. Thầy mới đưa cho Sơn một mảng arr gồm n các số tự nhiên và đố Sơn lấy được k số trong mảng để ghép các số này với nhau sẽ được số lớn nhất. Hãy giúp Sơn. Đầu vào: Một arr gồm n

Mật mã kim tự tháp

Đề bài: Sơn đang đi khám phá một kim tự tháp bí ẩn. Trên tường có một bước vẽ mật mã như sau: 1 232 34543 4567654 567898765 67890109876 7890123210987 890123454321098 90123456765432109 0123456789876543210 Biết rằng đây lần lượt là mật mã của 10 cánh cổng đầu tiên. Sơn đang cần phải mở cánh của thứ

Số đẹp

Đề bài: Một số gọi là số đẹp nếu tất cả các chữ số trong số đó đều giống nhau. ví dụ 111, 22, 3 là các số đẹp.Số rất lớn, đừng cố check trâu Cho số nguyên dương a và b, Hãy đưa ra số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và

Biến đổi dãy

Đề bài: Sơn rất có hứng thú với dãy số nguyên dương. Một lần biến đổi của Sơn có thể chọn 1 trong 2 phép biến đổi sau: Giảm một phần tử đi 1 đơn vị. Tăng tất cả phần tử 1 đơn vị. Cho một dãy a gồm n số nguyên. Hãy tìm và