Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Thông tin về ngdangtuan

Email: tuanhb20@gmail.com
Tên: ngdangtuan
Số bài đúng: 71
Ngày đăng ký: 2019-02-06 03:59:29
avatar

  Bài tập về Nhập xuất

 1. Hello World
 2. Tính tổng 2 số
 3. Tổng hiệu tích thương
 4. Tính số mũ
 5. Tính tổng 2 số nâng cao
 6. Chu vi, diện tích HCN
 7. Hình cầu
 8. Ngày tháng năm
 9. Giờ phút giây
 10. Bài tập về If else

 11. Max 2
 12. Max 3
 13. Max 4
 14. Phương trình bậc 2
 15. Tam giác
 16. Số ngày của tháng
 17. Cước điện thoại
 18. Rút tiền từ ATM năm 2050
 19. Bài tập về Vòng lặp

 20. In các số từ 1 đến n
 21. Tổng các số từ 1 đến n
 22. Niệm thần chú
 23. Tính giai thừa n!
 24. Tổng nghịch đảo
 25. Vẽ HCN đặc
 26. Vẽ hình tam giác
 27. Vẽ HCN Rỗng
 28. Kiểm tra số nguyên tố
 29. Kiểm tra số hoàn hảo
 30. Số Fibonaci thứ n
 31. Số đảo ngược
 32. Chữ số lớn nhất
 33. Tổng với số đảo ngược
 34. Thừa số nguyên tố
 35. Tìm UCLN, BCNN
 36. Đếm số
 37. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 38. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 39. Tìm k số nguyên tố đầu tiên
 40. Bài tập về Mảng

 41. Max min trong mảng
 42. Vị trí max trong mảng
 43. Trung bình cộng của mảng
 44. Lượng mưa trung bình
 45. Số nguyên tố trong mảng
 46. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 47. Số chính phương trong mảng
 48. Số âm lớn nhất trong mảng
 49. Tách âm dương trong mảng
 50. Sắp xếp mảng
 51. Ba số lớn nhất
 52. Đếm số lượng số
 53. Đếm số lượng số nâng cao
 54. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 55. Kiểm tra mảng tăng dần
 56. Kiểm tra mảng đối xứng
 57. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 58. Bài tập về Ma Trận

 59. Nhập xuất ma trận
 60. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 61. Ma trận chuyển vị
 62. Kiểm tra ma trận đối xứng
 63. Trung bình cộng đường chéo chính
 64. Cộng ma trận
 65. Bài tập về chuỗi

 66. Nhập xuất chuỗi
 67. Đếm số từ trong chuỗi
 68. Chuẩn hóa chuỗi
 69. Kiểm tra chuỗi toàn số
 70. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 71. Tách tên người
 72. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 73. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
 74. Bài tập nâng cao

 75. Cộng số lớn
 76. Dãy nhị phân
 77. Bản đồ
 78. Check thơ lục bát bản dễ
 79. Check thể thơ lục bát
 80. Bài tập Tuyển dụng

 81. Nhà thông minh Hunonic