Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Thông tin về Ryo

Email: ictuer@gmail.com
Tên: Ryo
Số bài đúng: 74
Ngày đăng ký: 2019-01-13 10:54:05
avatar

  GV Trần Minh Thọ

 1. Căn bậc 2
 2. Căn bậc 4
 3. Phần nguyên
 4. Khoảng cách
 5. Đường chéo HCN
 6. Điểm trung bình, xếp loại
 7. If-Chỉ số BMI
 8. if-Ngày hợp lệ
 9. Tổng ước
 10. Số bạn bè V2
 11. Tổng các chữ số
 12. Trung bình cộng các chữ số
 13. Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
 14. Tổng với số ngược
 15. Số đối xứng
 16. Siêu nguyên tố
 17. Lỗ hổng chữ số
 18. Vua ước
 19. Tbc, max, min nhiều số
 20. Tìm số 3
 21. Số nguyên tố lân cận
 22. Số nguyên tố gần nhất
 23. Ngân hàng V1
 24. SỐ CHÍNH PHƯƠNG
 25. Ngân hàng V2
 26. Số phát triển V1
 27. Số phát triển V2
 28. Số phát triển V3
 29. Tính tiền điện
 30. Tính tổng
 31. Tấm Khiên
 32. Cộng Phân số
 33. Tiêu tiền
 34. Tổng giữa 2 số 0
 35. Hoán vị max min
 36. Chèn dãy số
 37. Sinh nhật tháng
 38. Xóa phần tử trùng nhau
 39. Kiểm tra mảng tăng, giảm
 40. Bảo vệ: ĐẾM XE
 41. Bảo vệ: Đoạn con nhiều số dương nhất v1
 42. Bảo vệ: Đoạn con nhiều số dương nhất V2
 43. Bảo vệ: Tổng lớn nhất
 44. Bảo vệ: Đoạn con tăng dài nhất
 45. GV Trịnh Quang Cao Sơn

 46. Biến đổi dãy
 47. Mật mã kim tự tháp
 48. Cầu vồng
 49. Vũng nước
 50. Biến đổi dãy 2
 51. Số đẹp
 52. Số ghép lớn nhất
 53. Giá trị tối đa ghép rời hai số
 54. Tìm số trên ma trận zig zag
 55. Độ dài tối đa của dãy
 56. Ba ước số
 57. Số hoàn hảo(bản khó)
 58. Cai nghiện game
 59. Số phong phú(bản khó)
 60. Bài tập về Nhập xuất

 61. Hello World
 62. Tính tổng 2 số
 63. Tổng hiệu tích thương
 64. Tính số mũ
 65. Tính tổng 2 số nâng cao
 66. Chu vi, diện tích HCN
 67. Hình cầu
 68. Ngày tháng năm
 69. Giờ phút giây
 70. Bài tập về If else

 71. Max 2
 72. Max 3
 73. Max 4
 74. Phương trình bậc 2
 75. Tam giác
 76. Số ngày của tháng
 77. Cước điện thoại
 78. Rút tiền từ ATM năm 2050
 79. Bài tập về Vòng lặp

 80. In các số từ 1 đến n
 81. Tổng các số từ 1 đến n
 82. Niệm thần chú
 83. Tính giai thừa n!
 84. Tổng nghịch đảo
 85. Vẽ HCN đặc
 86. Vẽ hình tam giác
 87. Vẽ HCN Rỗng
 88. Kiểm tra số nguyên tố
 89. Kiểm tra số hoàn hảo
 90. Số Fibonaci thứ n
 91. Số đảo ngược
 92. Chữ số lớn nhất
 93. Tổng với số đảo ngược
 94. Thừa số nguyên tố
 95. Tìm UCLN, BCNN
 96. Đếm số
 97. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 98. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 99. Tìm k số nguyên tố đầu tiên
 100. Bài tập về Mảng

 101. Max min trong mảng
 102. Vị trí max trong mảng
 103. Trung bình cộng của mảng
 104. Lượng mưa trung bình
 105. Số nguyên tố trong mảng
 106. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 107. Số chính phương trong mảng
 108. Số âm lớn nhất trong mảng
 109. Tách âm dương trong mảng
 110. Sắp xếp mảng
 111. Ba số lớn nhất
 112. Đếm số lượng số
 113. Đếm số lượng số nâng cao
 114. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 115. Kiểm tra mảng tăng dần
 116. Kiểm tra mảng đối xứng
 117. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 118. Bài tập về Ma Trận

 119. Nhập xuất ma trận
 120. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 121. Ma trận chuyển vị
 122. Kiểm tra ma trận đối xứng
 123. Trung bình cộng đường chéo chính
 124. Cộng ma trận
 125. Bài tập về chuỗi

 126. Nhập xuất chuỗi
 127. Đếm số từ trong chuỗi
 128. Chuẩn hóa chuỗi
 129. Kiểm tra chuỗi toàn số
 130. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 131. Tách tên người
 132. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 133. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
 134. Bài tập nâng cao

 135. Cộng số lớn
 136. Dãy nhị phân
 137. Bản đồ
 138. Check thơ lục bát bản dễ
 139. Check thể thơ lục bát
 140. Bài tập Tuyển dụng

 141. Nhà thông minh Hunonic